จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์

จำนวน ๑ รายการ  คือ ยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวนประมาณ 2,000 vials
รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคา-tigecycline58.pdf