17 ธันวาคม 57 ร่วมรณรงค์วันตับอักเสบโลก

       นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  ไวรัสตับอักเสบ         เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคตับแข็ง ตับวาย และเนื้องอกในตับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ทั้งต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่าประชาชนไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักสบ รวมทั้งการป้องกันและการดูแลรักษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการ วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) “ รู้ทันภัยร้าย ห่างไกลโรคตับ ” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคการดำเนินการป้องกัน การรักษาพยาบาลและวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ     ที่ประชาชนสนใจ ตลอดจนการบริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ไฟโปรสแกน จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์(เพื่อตรวจหาเซลล์ตับแข็ง) และการตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบ เอ และ ซี ฟรี.ทุกรายการ โดยท่านนายแพทย์วิจักษณ์ กัญญาคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งตับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30.น.                    ณ ห้องประชุมสาเกตุชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด