จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Amoxicillin trihydrate ๕๐๐ mg + Clavulanate potassium ๑๒๕ mg tablet จำนวนประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ tablets โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศ amoxicillin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารส่วนเพิ่มสอบราคา.pdf