จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Latanoprost ๐.๐๐๕% ๒.๕ ml eye drop จำนวน ๕,๕๐๐ ขวด vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศ latanoprost.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารส่วนเพิ่มสอบราคา.pdf