ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Deferasirox  ๒๕๐ mg ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๓๒๐ x ๒๘ เม็ด ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor. ยา deferasirox.pdf