ประชาสัมพันธ์ การสมัครใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์ UpToDate
สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยหลังจากสมัครลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้งานได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร