ประกาศจัดซื้อชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วย


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง.pdf