ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf