มะเร็งเต้านม “มัจจุราชหมายเลขหนึ่ง”ที่คุกคามสุขภาพร่างกายของผู้หญิง

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  เต้านมถือเป็นสัญลักษณ์จุดที่สองที่บ่งบอกความเป็นหญิง เป็นสิ่งสะท้อนเสน่ห์ของผู้หญิง ยิ่งกว่านั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นแม่ จากสถิติทั่วโลก มะเร็งเต้านมได้กลายเป็นหนึ่งในเนื้อร้ายที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง ในทุกๆปีทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นของมะเร็งอย่างรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 0.2-8 ในจำนวนนี้ประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ทุกๆปีประชากรจำนวนประมาณ 1.4 ล้านคนจากทั่วโลกได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม และโดยมากประชากรประมาณ 5 แสนคนเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว อาการของโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในเพศหญิง และปรากฏว่ามีอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกปี ทั้งยังมีแนวโน้มเกิดกับบุคคลที่อายุยังน้อยอีกด้วย จากข้อมูลสถิติพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งเป็นร้อยละ 7-10 ของโรคมะเร็งทั้งหมด โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุระหว่าง 40-60ปี ส่วนใหญ่หญิงวัยก่อนหรือหลังหมดประจำเดือนจะมีอัตราการเกิดโรคค่อนข้างสูง โรคมะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งร้ายที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด องค์การอนามัยโลกยกให้มะเร็งเต้านมเป็น “มัจจุราชหมายเลขหนึ่ง” ที่คุกคามสุขภาพร่างกายของผู้หญิง การสำรวจลักษณะภายนอกด้วยตนเอง 1.เต้านมทั้งสองข้างเท่ากันหรือไม่ 2.ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น บวม เป็นแผล หรือมีลักษณะคล้ายผิวส้มหรือไม่ 3.หัวนมมีลักษณะหดเข้าด้านในมีของเหลวไหลออกมาหรือไม่ 4.ใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบหัวนมเบาๆ 5.กดหัวนมดูว่ามีก้อนแข็งหรือไม่ 6.บีบหัวนมดูว่ามีน้ำเหลวไหลออกมาหรือไม่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การปกป้องเต้านม ที่ผ่านมาวิธีการรักษามะเร็งเต้านมคงหนีไม่พ้นจากการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด วิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพที่ได้ไม่ชัดเจน แต่ยังทำให้ร่างกายได้รับพิษจากผลข้างเคียง และการผ่าตัดเต้านมก็หมายถึงการสูญเสียเสน่ห์สัญลักษณ์แห่งความเป็นหญิงไปตลอดชีวิต   ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พวกเธอขาดความมั่นใจในตัวเองและในการใช้ชีวิตไปแล้ววิธีการรักษามะเร็งเต้านมมีทางเลือกเพียงแค่สามวิธีเท่านั้นหรือ ท่านใดที่สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คลินิกเต้านม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด         โทร.0-4351-8200 ต่อ 7178 ในวันและเวลาราชการ

ไพโรจน์   สระคูพันธุ์:  บรรณาธิการข่าว

ปานรดา  ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว