เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 4 เครื่อง


ไฟล์แนบ : tor เครื่องข่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแบะความดัน 4 เครื่อง.pdf