ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา ๐.๙ % NSS injection ๑๐๐๐ ml ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ถุง ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง 0.9% nss 1000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง tor การประกวดราคาซื้อยา 0.9% nss 1000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9% nss 1000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อยา 0.9% nss 1000 ml.pdf