ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด.pdf