ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Epoietin Alpha  ๔๐๐๐ U for injection  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ vials ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf