จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ๐.๙ % Sodium chloride injection ๑๐๐ ml   จำนวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ ขวด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศ 0.9% 100 ml.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf