ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (mini air drill).pdf