ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือ เจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า.pdf