จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Gabapentin ๓๐๐ mg  tablet จำนวนประมาณ ๒,๔๐๐ x ๑๐๐ เม็ดด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศ gabapentin ๓๐๐ mg.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf