จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ๐.๙% Sodium Chloride injection ๑,๐๐๐ ml จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ถุง โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคา ๐.๙ % ๑,๐๐๐ ml.pdf