เตือน... เด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมในภาคฤดูร้อน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีเวลาในการทำกิจกรรมของตนเองมากมาย เช่น เรียนพิเศษ ทำงานหารายพิเศษ ทำงานช่วยพ่อแม่ ฯลฯ และในช่วงฤดูร้อนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบชวนกันไปเล่นคือ การเล่นน้ำ ตามห้วย หนอง คลอง บึง อ่างน้ำ ในหมู่บ้านของตนเอง สิ่งที่น่าเป็นห่วงและอยากจะฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใส่ใจดูแลบุตรหลานของท่านคือ ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต นอกจากจะสร้างความสูญเสียแล้ว ยังสร้างความเสียใจให้ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใส่ใจบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมและหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้บุตรหลานทำในช่วงปิดเทอม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดีและให้เด็กได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไพโรจน์   สระคูพันธุ์:  บรรณาธิการข่าว

ปานรดา  ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว         
**ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต**