จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ ขวด Hemoculture จำนวนประมาณ ๒๕,๐๐๐ ขวด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามๆไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวด hemoculture.pdf