จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวนประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ ชุด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่.pdf