จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ แถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ (Urine Strip ๑๑ แถบ) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ๑ รายการ.pdf