ขอเชิญร่าง TOR การประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๑๖๓๘๓ รายละเอียดร่าง TOR ตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor วัสดุการแพทย์ 3 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง อาหารทางสายยาง 3 รายการ.pdf