ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาจ้างเหมาบริการจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ กิโลกรัม ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือ โทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๓๐๓ รายละเอียดร่าง TOR ตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor จ้างซักผ้า.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างซักผ้า.pdf