จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีควมประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐ x ๑๐๐ มม. และขนาด ๑๐ x ๑๒๐ มม.  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (ท่อระบายน้ำดี).pdf