ไฟล์แนบ : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย.pdf