ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง (Double dose)  จำนวน  600 ชุด


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถุงรับบริจาคเลือดชนิด 2 ถุง จำนวน 600 ชุด.pdf