จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ.pdf