จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีควมประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อาหารทางสายยาง) จำนวน ๓ รายการ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (อาหารทางสายยาง).pdf