จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ถุงบรรจุเลือดชนิด 2 ถุง,4 ถุง)  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงบรรจุเลือด 2 รายการ (2).pdf