โรคที่ต้องระมัดระวังในช่วงฤดูร้อน
นายแพทย์ เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  ปัญหาสุขภาพที่พบมากในช่วงฤดูร้อน คือปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหาร ในหน้าร้อนขอฝากเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการรับประทานอาหารที่สุก สด สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลแมลงวันตอม การเลือกซื้อและรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ ภาชนะ กระบวนการปรุงอาหาร สถานที่ ผู้ประกอบอาหาร ฯลฯต้องเน้นในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ในมากๆ โรคที่มักจะเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไม่สด สะอาด ปลอดภัย อาจจะทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารขึ้นได้ เช่น โรคท้องร่วง   โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด ไข้รากสากน้อย ได้     

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านใดที่มีผิดปกติในเรื่องระบบทางเดินอาหาร ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง หรือสังเกตอาการที่บ้าน ต้องให้รีบนำคนไข้มาพบแพทย์ใกล้บ้านทันที