จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ คือ ถุงมือผ่าตัดสเตอร์ไรด์ เบอร์ ๖.๕ และเบอร์ ๗  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัดสเตอร์ไรด์ 2 รายการ.pdf