ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Norepinephrine mg/ml injection  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๑๘,๐๐๐ Amps ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคาซื้อยา norepineprine.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์.pdf