จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว Leukocyte Depleted Blood (In-Line-Filter) จำนวน ๑,๓๓๕ ถุง โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาชุดกรองเม็ดเลือดขาว.pdf