31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  องค์การอนามัยโลก     ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก(WHO) เผยข้อมูลว่า ในควันบุหรี่เต็มไปด้วย สารนิโคติน สารเคมี 7000 ชนิด สารพิษ มากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง มากกว่า 70 ชนิด ยิ่งสูบบุหรี่นานเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนชีวิตของคุณให้สั้นลงเท่านั้น ไม่ต่างจากไฟของบุหรี่ที่ค่อยมอดๆ   ลงเมื่อสูบไปนานๆ บุหรี่ทำร้ายร่างกายมาก การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทำให้อายุสั้นลง 7 นาที ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจกการสูบบุหรี่ คำขวัญในการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า  หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่  เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย เพื่อผลักดันกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพิ่มมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเด็กและเยาวชน

            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่ และต้องการเลิกบุหรี่ รับคำปรึกษาและขอคำแนะนำได้ที่ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-8200 – 5 ต่อ 7100 ในวันและเวลาราชการ

ไพโรจน์   สระคูพันธุ์:  บรรณาธิการข่าว

ปานรดา  ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว