ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg for injection จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ vials ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง imipenem ๕๐๐ mg.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคายา imipenem ๕๐๐ mg.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคายา imipenem ๕๐๐ mg.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคายา imipenem ๕๐๐ mg.pdf