ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin ๕๐ mg injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๓๕๐ vials ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง oxaliplatin.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคายา oxaliplatin.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคา ยา oxaliplatin.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา oxaliplatin.pdf