จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ถุง Suction Dispose ขนาด ๑,๕๐๐ ml. จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อ ถุง suction dispose.pdf