รพ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่น

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  ด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ เช่น แผลหดรั้งจากไฟไหว้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ให้แก่ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 ครบ ให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558 – 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก                ดร. สมศักดิ์  จังตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8200 – 5 ต่อ 7155 ในวันและเวลาราชการ