จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อชุด cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก.pdf