จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ สายสวนระบายน้ำปัสสาวะ Double J Stent จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา สายสวนระบายน้ำปัสสาวะ (double j stent).pdf