จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Rotigotine TSS patch ๘ mg / ๒๔ hr จำนวนประมาณ ๒๕๐ x ๒๘ แผ่น โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา rotigotine tss.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf