จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Octriotide ๑๐๐ mcg/ ๑ ml injection  จำนวนประมาณ ๑๓,๐๐๐ amps โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา octreotide.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf