ระมัดระวัง รู้ทันป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์ เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  เนื่องจากในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังตามบริเวณต่างๆ เช่น ท่อระบายน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า หรือตามแอ่งน้ำบริเวณใกล้ชุมชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดการเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคมีจำนวนชุกชุม จะไปวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังทุกชนิด  หลังจากนั้น 7 วัน ไข่ยุงก็จะกลายเป็นยุงตัวแก่    ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในที่สุด หากผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตได้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือกันกำจัดแหล่งน้ำขังตามบริเวณต่างๆรอบบ้านโดยการเทน้ำจากแหล่งน้ำขังทิ้ง ปิดฝาโอ่งน้ำและถังน้ำให้มิดชิด ใส่ทรายอะเบทลงในโอ่งน้ำและถังน้ำ เปลี่ยนน้ำขวดเลี้ยงพลูด่าง แจกันดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้าวทุกๆ 7 วัน แอ่งน้ำควรใช้วิธีกลบถมด้วยดินหรือทราย และป้องกันตนเองมิให้ยุงลายกัด ด้วยการนอนกางมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด ใช้ยาทากันยุงที่ปลอดภัย เป็นยาที่เป็นสารสกัดจากพืช เช่น ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ พ่นยากันยุงในบริเวณต่างๆรอบบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8200 – 5 ต่อ 7155,1756 ในวันและเวลาราชการ

ปานรดา  ด่านวันดี : เขียนข่าว