จังหวัดร้อยเอด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด ๒ ถุง (Double dose) จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อ double dose จำนวน 1,400 ชุด.pdf