จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ก้อน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จัดกำปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางสำลีก้อนชุปแอลกอฮอล์.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์.pdf