จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ โลหะดามกระดูกส่วนคอ (Anterior Cervical Locking Plate) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเปค โลหะดามกระดูกส่วนคอ.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf