จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเทปทดสอบทางเคมีฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๓/๔ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ปนะกวดราคาซื้อเทปทดสอบทางเคมี.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลางเทปทดสอบทางเคมี.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(1).pdf