จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ Neo-Hydro Pigtail Drainage Catheter ขนาด ๑๐ Fr. และ ขนาด ๘ Fr. จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา neo-hydro.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลาง neo-hydro.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ(1).pdf