จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ คือ น้ำยาตรวจ CD4  จำนวน  6,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ cd4.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคและราคากลาง น้ำยา cd4.pdf